Yhteistyöverkostot

Hykari -hanke osallistuu aktiivisesti seuraavien verkostojen toimintaan:

Valikko verkosto

 • Valikkoverkosto on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto. 
 • Ryhmiin kuuluu noin 1300 järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja yritysten vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria, vapaaehtoistoiminnan parissa työskenteleviä sekä koordinoivassa roolissa toimivaa vapaaehtoista.
 • Hykari kuuluu 
 • Jyväskylän seudun valikkoon

 • Jämsän valikkoon 

 • Kunta ja hyvinvointialueiden valikkoryhmään 

Tulevaisuus verkosto

 • Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hankkeen ylläpitämä verkosto
 • Verkostossa harjoitellaan ennakointitaitoja matalalla kynnyksellä ja käytännönläheisesti. 
 • Tietoa järjestö- ja vapaaehtoiskentän toimintaan liittyvistä muutosilmiöistä. 
 • Tarkoituksena kasvattaa toimijoiden taitoja havainnoida ja ymmärtää erilaisia yhteiskunnallisia muutosilmiöitä ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin.
 • Lisätietoja: https://kansalaisareena.fi/hankkeet/ennakointi/ 

Hyvinvointihankkeiden verkosto

 • Hyvinvointihankkeiden verkosto on avoin foorumi kaikille, jotka työskentelevät ihmisten hyvinvointiin painottuvissa hankkeissa ja projekteissa Keski-Suomessa. 
 • Verkoston tavoitteena on tarjota paikka hanketyöntekijöiden vertaistuelle. 
 • Tapaamiset tarjoavat verkostoitumista, tiedon välittämistä, vertaistukea ja ideoiden vaihtoa sekä yhteistyön paikkoja hyvinvointihankkeiden toimijoiden välillä.
 • Hyvinvointihankkeiden verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa (2 etänä ja 2 lähitapaaminen) kutsu- ja vetovastuun vaihtuessa verkostossa mukana olevien tahojen kesken vuosittain. 
 • Vuoden 2023 ajan verkoston koollekutsujana toimii Hykari-hanke, ole yhteydessä vilma.linnanen@hykari.fi jos haluat liittyä mukaan verkostoon.