MIKÄ HYKARI?

Hykari on hyvinvointikaveri iäkkäille

 

Hykari -hankkeessa (2022-2024) luodaan vapaaehtoistyön toimintamalli ja koulutetaan vapaaehtoisia hyvinvointikavereita eli hykareita, iäkkäiden avuksi. Hykaritoimintamalli luodaan yhdessä paikallisten toimijoiden kunnan, seurakunnan, yhdistysten, eläkeläisjärjestöjen sekä yksityisten asumispalveluiden tuottajien kanssa. 

 

Hankkeen päämääränä on tukea yli 60-vuotiaita kotona ja palveluasumisessa asuvia keskisuomalaisia, jotka kokevat yksinäisyyttä tai tarvitsevat arkeen erilaista apua. Tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmisille hyvä arki, turvata hyvinvointi ja antaa tukea itsenäiseen elämään. 

Tavoitteeseen päästään kouluttamalla yli 15-vuotiaita vapaaehtoisia hyvinvointikavereita eli hykareita tukemaan ikäihmisiä heidän arjessaan, turvallisessa liikkumisessa, yhteiskuntaan osallistumisessa ja arjen digitaidoissa niin normaali- kuin poikkeusaikoina. 

 

Haluamme hankkeessa laittaa vapaaehtoistyön avulla hyvän kiertämään Keski-Suomen paikkakunnilla. Vapaaehtoistyöllä on mahdollista yhdistää ihmisiä paikallisyhteisöissä, lisätä osallisuutta, kehittää taitoja, oppia uutta sekä löytää uusia oivalluksia itsestään. Tutkimukset osoittavat että vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia kohteen lisäksi myös sen tekijöissä ja vaikutukset ulottuvat yksilöiden ulkopuolelle. Vapaaehtoistyöhön on kannattavaa laittaa aikaa ja resursseja, sillä se pystyy olemaan todella monipuolinen työkalu lisätä yhteisön hyvinvointia usealla eri tasolla. Tämän vuoksi vapaaehtoistyön arvoa onkin vaikea mitata rahassa.

 

Ympäri Suomen tehdään koko ajan todella tärkeää ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Hykari -hankkeessa haluamme auttaa kehittämään vapaaehtoistoiminnan organisointia ja rakentaa paikallisia toimintamalleja, jotta vapaaehtoistyöllä olisi mahdollista levittää entistä enemmän hyvinvointia ja hyvää ympärilleen. Tulemme heittämään hankkeessa kaiken intomme ja energiamme, jotta voisimme auttaa Keski-Suomen alueen vapaaehtoistyötä kasvamaan ja luomaan lisää hyvää. 

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista ja hallinnoi Liepeen hoiva ry.

 


Hykari -hankkeen tavoitteet

Hyvää ikäihmisille

 • Kasvattaa hyvinvointia
 • Lieventää yksinäisyyden tunnetta
 • Tukea arjessa selvitymistä
 • Tukea ulkona liikkumista
 • Kohentaa arjen digitaitoja
 • Lisätä mielenhyvinvointia
 • Uusia kokemuksia

Hyvää vapaaehtoisille

 • Uusia mielekkäitä kokemuksia
 • Uutta sisältöä elämään
 • Uusia kohtaamisia
 • Tunnetta pystyä vaikuttamaan asioihin ja yhteisöön
 • Uutta tietoa

Hyviä työkaluja toimijoille

 • Valmis hykaritoimintamalli, jonka kautta on helppo koordinoida vapaaehtoistoimintaa
 • Uusia käytänteitä vapaaehtoistoimintaan
 • Uusia ideoita ja toimintamuotoja
 • Saada erityisryhmiä mukaan yhteisön toimintaan

Liepeen hoiva ry

  Palveluja ja toimintaa ikäihmisten hyväksi jo yli puoli vuosisataa