Vapaaehtoistoiminnan laaja kirjo

17.05.2022

Hanketta on nyt takana reilu kolme kuukautta. Olemme vierailleet eri puolella Keski-Suomea ja keskustelleen paikallisten toimijoiden kanssa alueen vapaaehtoistoiminnasta.


Vapaaehtoistoimintaa toteutetaankin hyvin monitahoisesti. On järjestöjen ja yhdistysten tuottamaa toimintaa, jotka kohdentuvat lapsista vaariin. Kerhoja, tapaamisia, urheilutoimintaa, tapahtumia ja paikallisasioihin vaikuttamista. Moninaiset sairaus- ja potilasyhdistykset välittävät tietoa ja antavat vertaistukea.

Vapaaehtoistoimintaa löytyy myös kuntien ja kaupunkien organisoimana. Toimintatavat, organisoinnin aste ja vapaaehtoistoiminnan laajuus kuitenkin vaihtelevat hyvin paljon kuntakohtaisesti. Eniten paikkakunnilla pyydetään vapaaehtoisia avuksi hoivakoteihin ja palvelutaloihin. Liikuntapalveluiden kautta taas on voitu toteuttaa erilaisia vertaistukiryhmiä ja ulkoilukaveritoimintaa. 

Lisäksi kenttää täydentää myös kaikki muu vapaaehtoistoiminta, mitä tehdään ilman organisaatioita tai sen kummempia rakenteita. Naapuriavun kaikki muodot, läheisten auttaminen, omat henkilökohtaiset auttamiskohteet, ukrainalaisten avuksi nopeasti kootut facebook auttamisryhmät ja niin edelleen. 

Vapaaehtoistoiminnan kenttä onkin hyvin laaja ja kaikkea ei välttämättä edes mielletä vapaaehtoistoiminnaksi, vaan katsotaan sen kuuluvan huomioonottamiseksi toista ihmistä kohtaan. "Hain samalla naapurin postin, sillä on nyt huonot jalat, ei siinä sen kummempaa."

Nämä kaikki toimijat ja vapaaehtoistoiminta mitä paikkakunnilla tapahtuu mahdollistavat ennen kaikkea kohtaamisia ihmisten kesken. Kohtaamia paikallisesti. Koronavuodet toivat esiin näiden kohtaamisten tärkeyden ja merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Kohtaamiset näyttävätkin isoa roolia paikallisyhteisön hyvinvoinnissa.

Toivottavasti Keski-Suomen kesä tulee olemaan täynnä iloisia kohtaamisia!