Olisko sulla hetki aikaa lainattavaksi?

08.03.2023

Viime viikolla 1.3. viidessä hankekunnassamme käynnistyi Lainaa aikaasi -kampanja. Mukaan kampanjaan lähtivät Karstula, Kyyjärvi, Viitasaari, Uurainen ja Konnevesi. Mikä Lainaa aikaasi -kampanja oikein on ja mitä siinä tapahtuu?

Ajatus kampanjan järjestämisestä heräsi, kun eräänä syksyisenä iltapäivänä istuimme Hykari-tiimin toimistossa, hieman turhautuneena vaikeudesta saada uusia vapaaehtoisia mukaan ikäihmisten auttamiseen. Samaan aikaan kun kyselyiden perusteella suurin osa ihmisistä haluaa auttaa, meidän järjestämiämme Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskursseja jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kyselyistä selviää, että halua auttamiseen kyllä löytyy, mutta toimintaan ei haluta sitoutua. Pohdimme, miten voisimme vastata ihmisten tarpeisiin ja tarjota heille helposti lähestyttäviä auttamisen paikkoja niin, ettei se kuitenkaan vaatisi pitkäaikaista sitoutumista. Kuinka voisimme madaltaa auttamisen kynnystä?

Syntyi idea avun lainaamisesta. Kirjastot toimivat nykyään monipuolisesti ei pelkästään kirjojen, vaan myös muiden palveluiden lainaamisen keskuksina. Entäpä jos ihminen, joka on tottunut lainaamaan kirjastosta itselleen erilaisia asioita, lainaisikin nyt vuorostaan omaa aikaansa paikkakuntansa ikäihmisten auttamiseen. Kirjastokorttien rinnalle tehtäisiin ajanlainauskortti, jolla voisi lainata omaa aikaansa haluamansa määrän. 

Me lähdimme työstämään ajatusta ja monien aivoriihien tuloksena syntyi Lainaa aikaasi -kampanjan materiaalit ja toimintamallit, joita lähdimme esittelemään hankekunnillemme. Työstimme kaiken kampanjan toteuttamiseen tarvittavan materiaalin valmiiksi kuntien käyttöön. Kunnista tarvittaisiin ainoastaan henkilö, joka ottaa vastuulleen avun lainaajien ja tarvitsijoiden yhteen saattamisen sekä huolehtisi kampanjan markkinoinnista paikallisesti. Ajatus kampanjan toteuttamisesta yhteistyössä kirjastojen kanssa osoittautui toimivaksi, sillä onneksemme kirjastot lähtivätkin aktiivisesti mukaan kampanjan toteutukseen.Alla esimerkki Viitasaaren kunnankirjastoon pystytetystä ajanlainauspisteestä:  

Kuinka kampanjaan voi osallistua?

Kampanjaan osallistuminen tapahtuu kunnankirjastoissa. Kirjastoihin on koottu avunlainaus -piste joko pöytätasolle tai seinälle. Pisteeltä noudetaan avunlainauskortti, se täytetään ja palautetaan joko kirjastovirkailijalle tai korteille varattuun palautuslaatikkoon. Avunlainauskortin palautettuaan istutetaan vielä perunan mukula peltoon, merkiksi hyvän kylvämisestä. Pellolta voikin kätevästi seurata kuinka paljon apua on lainattu ja hyvää kylvetty. Paikkakunnalla toimiva avun välittäjä kontaktoi kaikki apuansa lainanneet ja etsii heidän apuaan tarvitsevat ikäihmiset, jonka jälkeen auttaminen voi tapahtua.

Avunlainauskortteja voi myös ottaa kirjastosta mukaan, jakaa niitä omalle lähipiirilleen ja näin haastaa myös omia ystäviä ja tuttavia osallistumaan kampanjaan. Kampanjan etenemistä voi seurata somessa käyttämällä tunnistetta #lainaaaikaasi.

Kampanja kestää 31.5. asti, joten ajan lainaaminen on mahdollista koko kevään ajan. Lähtekää yksin tai yhdessä rohkeasti mukaan kokeilemaan ikäihmisten auttamista!