Lopeta kesällä uurastus, työ, lauteilla loju ja löylyä lyö!

30.06.2023

Osa Hykari -hankkeen tiimistä on siirtynyt jo kesälaitumille ja aivan pian loputkin nostavat kytkintä loman kunniaksi. Hykari -hankkeen toimisto on kiinni 31.7. asti ja palaamme jälleen työn äärelle tiistaina 1.8. Ennen työkoneen sulkemista hieman pidemmäksi aikaa, palaamme vielä koordinaattoreiden kesäiseen koulutuspäivään, jonka järjestimme kansalaistoiminnankeskus Matarassa.


Koordinaattoreiden kesäinen koulutuspäivä 12.6.

Viime vuonna järjestetyn koordinaattoripäivän palautteesta nousi esiin tarve yhteiselle keskustelulle, vertaistuelle ja ajatusten vaihdolle sekä toive kuulla muiden kuntien tilanteista vapaaehtoistoiminnan saralla. Tämän vuoksi päätimme järjestää koordinaattoreille tarkoitetun päivän nyt uudelleen, tavoitteenamme vastata näihin toiveisiin.

Päivän aikana saimme kuulla puheenvuoron Jyväskylän kaupungin erityissuunnittelija Antti Rajalalta, jossa hän korosti konkreettisten toimien tärkeyttä kuntastrategioissa usein mainitun osallisuuden lisäämiseksi. Hänen mukaansa vapaaehtoistoiminta on yksi keino lisätä kuntien asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia. Hän kannusti myös järjestelmälliseen vapaaehtoistoiminnan raportointiin, jotta tehty toiminta saadaan näkyväksi.

Luhangan Martojen vapaaehtoinen Elina Virtaniemi puolestaan jakoi oman tarinansa siitä, kuinka hän lähti mukaan Marttojen toimintaan sekä millaista yhteistyötä Luhangan Martat ja Hykari -hanke ovat kevään aikana tehneet. Luhangassa Martat järjestävät säännöllisesti ikäihmisille suunnattuja Hykari-tapaamisia, joissa ulkoillaan, pelaillaan, kahvitellaan ja tehdään käsitöitä yhdessä. Tapaamiset ovat saavuttaneet suuren suosion.


Päivän aikana kunnat pääsivät jakamaan esimerkkejä hankkeen toiminnasta ja vapaaehtoistoiminnan tilanteesta omissa kunnissaan. Lisäksi saimme vieraita Helsingistä, kun Kansalaisareenan Kohti Tulevaa -hankkeen viestintäkoordinaattori Anyara Wise ohjasi meille dialogikeskustelun, jonka aiheena oli vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Keski-Suomessa. 

Keskustelussa nousi esille mm. toimijoiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tärkeys, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen paikkakuntalähtöisesti kuntien kontekstit huomioiden, vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden pitkäjänteisen mittaamisen tärkeys sekä vapaaehtoistoiminnan stereotypioiden murtaminen ja uudistuminen.


Dialogikeskustelun jälkeen jatkoimme ajatusten työstöä työpajatyöskentelyn keinoin. Ryhmissä ideoitiin keinoja ja käytänteitä tulevaisuuden vapaaehtoistoiminnalle. Yhteistyö etsivän seniorityön kanssa nähtiin tulevaisuudessa erittäin tarpeelliseksi, jotta vapaaehtoisen avusta hyötyvät ikäihmiset tavoitettaisiin riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Avointen kohtaamispaikkojen luominen sekä ikäihmisille viestiminen monikanavaisesti eikä ainoastaan Internetissä nähtiin tärkeäksi. Kunnissa työskentelevän vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli koettiin tärkeäksi, jotta vapaaehtoistoiminnan kaikki potentiaali saataisiin paremmin käyttöön. Myös digitalisaation merkitystä pohdittiin; esimerkiksi erilaisten sovellusten käyttäminen voisi tehostaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia?

Ennen kotimatkalle lähtöä päätimme päivän Tourujoen piknikiin sekä aurinkoiseen luontorentoutukseen. Osallistujilta keräämämme palautteen perusteella aiomme järjestää koordinaattoreille suunnatun päivän jälleen ensi vuonna.

Nyt haluamme toivottaa kaikille oikein rentouttavaa ja lämmintä kesää!

PS. Otetaan mallia näistä toimistolla ajoittain vierailevista karvakavereista, jotka osaavat ottaa rennosti aina tarpeen vaatiessa ☀️💚