Lohduton lokakuu? No ei sentään!

19.10.2022

Lokakuu on jo edennyt pitkälle ja me Hykarilaiset lähes hykertelemme innostavien ideoiden parissa, kuten yllä olevan kuvan Halloween-kurpitsat konsanaan. Nyt onkin aika tehdä pieni tilannekatsaus hankkeen nykytilanteeseen.

Uusi hankepäällikkömme Ida on pikkuhiljaa päässyt asettumaan taloksi Matarassa sijaitsevaan toimistoomme. Tiimimme ryhmädynamiikka on hioutunut lähes timanttiseksi; Asta on kokenut koulutus- ja kuntayhteistyön konkari, Vilma lähes pursuaa uusia ideoita IT- ja kommunikointitaidoista puhumattakaan. Ida taasen tuottaa kirjallista sisältöä ja pyrkii hallitsemaan kokonaistilannetta. Olemme keskittyneet kirkastamaan hankkeen tavoitteita ja prosesseja sekä työstämään materiaalia kuntien vapaaehtoistoiminnan organisointia varten. Hommat niin sanotusti luistaa!

Koordinaattoreiden verkostopäivä

Syyskuun alussa järjestimme kaikille hankekuntien vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille yhteisen verkostopäivän, johon saimme osallistujia yhteensä kahdeksalta paikkakunnalta. Päivä oli onnistunut ja keskustelua heräsi ajankohtaisista aiheista kuten tulevien hyvinvointialueiden roolista ja vastuusta vapaaehtoistyön koordinoinnissa. Lisäksi muiden kuntien tilanteet, kokemukset ja toimintatavat sekä tarve näiden asioiden jakamiselle laajemmin Keski-Suomen alueella nousi esille.

Vaikka Hykari -hanke onkin vasta alkutaipaleella, valitettavasti myös se loppuu aikanaan. Hanketyön tavoitteena on, että hankkeessa aikaan saadun konkreettiset tuotokset ja toimintatavat jäisivät elämään vielä hankkeen päätyttyäkin. Yksi Hykari -hankkeen keskeisistä tavoitteista on selvittää paikkakuntien vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tilannetta sekä auttaa kuntia tekemään siitä selkeämpää ja paremmin organisoitua. 

Nyt olemmekin keskittäneet toimiamme koordinaattoreille suunnatun työkalupakin työstämiseen, jonka tavoitteena on tarjota vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille valmista materiaalia koordinoinnin tueksi. Työkalupakista he voivat halutessaan valita omaan toimintaansa sopivia työkaluja myös hankkeen päätyttyä. Syyskuun verkostopäivässä esille nousseiden tarpeiden pohjalta olemme myös luomassa alustaa, jossa on tilaa koordinaattoreiden väliselle keskustelulle, kysymyksille ja ideoiden jakamiselle tulevaisuudessa.

Koulutustilanne

Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukset ovat toteutuneet paikkakunnilla vaihtelevalla menestyksellä. Koronapandemian jäljiltä vapaaehtoistoimintaan on ollut haastavaa saada uusia tekijöitä, sillä ihmiset näyttävät edelleen jäävän herkemmin kotiin kuin lähtevät ihmisten pariin. Samaan aikaan meillä on tilanne, jossa ikäihmiset tarvitsisivat nyt ulkoilu-, jutustelu-, kauppa-apu ja digikavereita enemmän kuin koskaan.

Haastava tilanne on tunnistettu valtakunnallisestikin, mutta lohduttomalta tilanne ei meidän näkövinkkelistämme katsottuna vielä näytä. Päin vastoin, usko ihmisten hyvänsuopaisuuteen ja auttamishaluun on vahva. Meidän tulee nyt vain rohkeasti kokeilla kunnissa uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja, madaltaa mukaan lähtemisen kynnystä ja tehdä vapaaehtoistyön merkitystä näkyvämmäksi. 

Yhteydenpito kuntiin siis jatkukoon, sillä me Hykari -hankkeessa olemme kuntia varten.

Numeroilla ja luvuilla on väliä!

Kun halutaan arvioida jonkin asian alku- ja lopputilanteiden välistä eroa, ovat numerot ja luvut väistämättäkin merkityksellisessä roolissa. Arviointia voidaan tehdä monella eri tapaa ja menetelmät valikoidaan aina mitattavan tai arvioitavat asian tarpeiden mukaan. Jos meillä ei ole numeroita, lukuja tai sanallisia määreitä kuvaamassa toimintamme alku- ja lopputilanteita, on toiminnan vaikuttavuutta lähes mahdoton arvioida.

Myös meidän Hykari -hankkeessa tulee kerätä tietoa niin vapaaehtoisten tarvitsijoilta, vapaaehtoisilta sekä kunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreilta nyt hankkeen alkupuolella sekä säännöllisesti hankkeen aikana. Viime aikoina olemmekin yhdessä pohtineet hankkeemme kannalta olennaisia arviointikohteita sekä tarvittavia mittareita.

Raportointi ja arviointi on tärkeää arvioitaessa hankkeen onnistumista. Lisäksi raportoinnin avulla voimme tehdä vapaaehtoistyötä näkyväksi sekä osoittaa sen arvoa ja merkitystä yhteiskunnassamme. 

Vapaaehtoisten päivä

Nyt olemme suunnanneet katseemme vapaaehtoisten päivään, jota vietetään Suomessa 2.12. Tuolloin toteutamme webinaarin, jonka teemana on vapaaehtoisten hyvinvointi. 

Monissa kunnissa on perinteisesti järjestetty Kiitoskahvit vapaaehtoistoimijoille kiitoksena tekemästään auttamistyöstä. Meidän tarkoituksenamme on tarjota hankekunnille valmista ohjelmaa webinaarin muodossa esimerkiksi kiitoskahvien yhteyteen. 

Kaikki vapaaehtoistoimijat tai vapaaehtoisuudesta kiinnostuneet ovat myös lämpimästi tervetulleita linjoille. Kerromme webinaarista pian lisää, joten stay tuned!