Kevään koulutukset pian voiton puolella!

02.05.2023

Kevään aikana olemme tarjonneet ikääntyneiden parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan liittyvää koulutusta niin uusille vapaaehtoisille kuin jo toiminnassa mukana olevillekin. 

Peruskursseja tarjosimme Uuraisilla, Keuruulla, Multialla, Petäjävedellä, Karstulassa, Luhangassa ja Äänekoskella. Kurssit toteutuivat Viitasaarella, Keuruulla (Keuruun, Petäjäveden ja Multian yhteiskoulutuksena) sekä Karstulassa (Karstulan ja Kyyjärven yhteiskoulutuksena). Luhangan ja Äänekosken kurssit toteutuvat myöhemmin toukokuun aikana.

Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Karstulassa
Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Karstulassa
Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Viitasaarella
Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Viitasaarella

Kehitimme kurssin sisältöä viime vuonna keräämämme kurssipalautteen perusteella. Tuotimme mm. apuvälinevideoita, joiden sisältö on kuvattu ikäihmisen apuna toimivan vapaaehtoisen näkökulmasta. Videoiden tarkoituksena on esitellä ikääntyneiden tyypillisimmin käyttämiä apuvälineitä ja käydä läpi kuinka apuvälineiden kanssa toimitaan. 

Alla pieni esimerkki apuvälinevideoista:

Verkkovalmennukset

Hykari vapaaehtoistoiminnan peruskurssien lisäksi olemme halunneet tarjota myös lisäkoulutusta jo ikäihmisten parissa vapaaehtoisena toimiville uusien ideoiden saamiseksi ja tietojen päivittämiseksi. Nämä lisäkoulutukset toteutettiin lyhyinä kahden tunnit Teams-verkkovalmennuksina ja niihin oli mahdollista osallistua mistä päin Keski-Suomea tahansa. 

Kukin verkkovalmennus järjestettiin kahtena peräkkäisenä päivänä niin, että toinen sijoittui päiväaikaan ja toinen iltaan. Tällä haluttiin varmistaa se, että myös työssäkäyvillä on halutessaan mahdollisuus tulla mukaan. Valmennuksien teemoina olivat ikääntyneen kulttuuri-, asiointi, digi- ja ulkoilukaverina toimiminen. Valmennukset toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon, OLKA-toiminnan ja Jyväskylän Vaparin kanssa. Osassa valmennuksista kuultiin kokemusasiantuntijan puheenvuoro. 

Verkkovalmennuksiin osallistui yhteensä 50 aiheista kiinnostunutta vapaaehtoista. Esimerkiksi Kulttuurikaveri -verkkovalmennus sai ihmiset Viitasaarella liikkeelle niin, että sinne perustettiin valmennuksen jälkeen oma kulttuuririnki. Rinki koostuu vapaaehtoisista, jotka toimivat nimenomaan ikäihmisten kulttuuriin liittyvien vapaaehtoistehtävien parissa. 


Koulutuksiin osallistuneiden määrä keväällä 2023 (Luhangan kurssin osallistujat puuttuvat luvuista)
Koulutuksiin osallistuneiden määrä keväällä 2023 (Luhangan kurssin osallistujat puuttuvat luvuista)

Koulutusyhteistyö Ikäinstituutin kanssa

Peruskoulutusten ja verkkovalmennusten lisäksi teemme koulutusyhteistyötä yhteistyökumppanimme Ikäinstituutin kanssa. Järjestämme kaikille hankekunnillemme yhteisen Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen verkossa. Tässä Ikäinstituutin koulutuksessa perehdytään laajemmin ja kattavammin ikääntyneiden tavoitteellisen ulkoilun ja liikunnan parissa vapaaehtoisena toimiseen kuin ulkoiluystävä -verkkovalmennuksessa, sillä koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 tuntia. Koulutus järjestetään kolmessa osassa, kaksi tuntia kerrallaan. Koulutuskokonaisuus on vielä käynnissä ja päättyy toukokuun puolessavälissä.

Äänekosken seudulla järjestämme Ikäinstituutin Tossut ja Tassut liikkeelle -hankkeen ulkoiluystävätoimintaa koiran kanssa. Toiminnan ideana on, että koiranomistaja hakee kävelylenkille lähtiessään naapurustossa asuvan iäkkään mukaan ulkoilemaan.

 Toteutamme koulutuksen yhteistyönä niin, että Hykari vastaa koulutuksellisesti vapaaehtoistoimintaan ja ikääntymiseen liittyvistä osa-alueista ja Ikäinstituutti puolestaan toteuttaa osuuden koiran kanssa ulkoilusta. Koulutus järjestetään 6.5. ja 23.5. Äänekoskella ja sinne on ilmoittautunut viisi koiran kanssa ulkoiluystävätoiminnasta kiinnostunutta koiran omistajaa.


Lähde: Ikäinstituutti.
Lähde: Ikäinstituutti.