KOULUTUKSET

Hykari -vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukset

Hykari -hanke järjestää vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksia hankekuntiinsa. Koulutuksessa painotetaan erityisesti ikäihmisten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Peruskoulutukset pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Koulutuksen kesto on 5h taukoineen.

Peruskoulutuksessa käydään lävitse mm. vapaaehtoistoiminnan perusteet, ikääntyneen kanssa toimiminen ja taustaorganisaation tuki vapaaehtoiselle.


Verkkovalmennukset vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille

Hykari -hanke järjestää keväällä vapaaehtoistoiminnassa jo mukana oleville verkkovalmennuksia, joiden tarkoituksena on antaa vinkkejä, ideoita ja lisätietoa eri teemoista vapaaehtoistoiminnan tueksi. 

Koulutusten kesto on 2h ja valittavana on joko päivä- tai ilta-aika, koulutuksen sisällön ollessa sama molemmissa ajankohdissa. Kahta eri ajankohtaa tarjoamalla haluamme mahdollistaa valmennukseen osallistumisen mahdollisimman monelle, myös työssä käyville. 

Koulutuksiin voi osallistua kaikki Keski-Suomen kunnissa toimivat vapaaehtoiset, jotka ovat käyneet jo aikaisemmin jonkin vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen. 


Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus

Hykari hanke järjestää hankealueellaan myös Ikäinstituutin ulkoiluystävä koulutuksia. 

Koulutus on tarkoitettu niille, jotka haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään kanssa. Kouluttaja on käynyt Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksen.

Kevään yhteinen koulutus Keski-Suomen aluella toteutetaan verkossa teams alustalla ja se sisältää kolme erillistä koulutuskertaa, lisäksi välitehtäviä.