Koordinaattoreille

Kuinka vapaaehtoistoimintaa voidaan koordinoida tehokkaasti? Alta löydät tukimateriaalia koordinaation avuksi.

Haastattelulomake on laadittu koordinaattorille uuden vapaaehtoisen haastattelun tueksi. Haastattelun tavoitteena on kerätä tietoja vapaaehtoisen taustasta, odotuksista ja toiveista onnistuneen välitysprosessin tueksi.

Vapaaehtoistoiminnan asiakkaan tietolomakkeelle kerätään tarvittavat tiedot vapaaehtoistoiminnan välityksen kannalta. 

Vapaaehtoistoiminnan sopimus laaditaan vapaaehtoistoimintaa koordinoivan tahon ja vapaaehtoisen kesken. Allekirjoittamalla sopimuksen vapaaehtoinen esimerkiksi sitoutuu toimimaan taustaorganisaationsa ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattamaan vaitiolovelvollisuutta 


  • Tätä tiedotetta voi jakaa sekä vapaaehtoistoimijoille että vapaaehtoistoiminnan tarvitsijoille.
  • Tiedote antaa perustiedot siitä, mitä vapaaehtoistoiminta ON ja mitä se EI OLE.
  • Vapaaehtoisen ja asiakkaan pelisäännöissä käydään selkeästi läpi yhteiset linjaukset ja toiminnan säännöt. Kun molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan yhteisiä käytänteitä, on toiminta mielekästä molemmille.
  • Voit antaa tämän lomakkeen sekä vapaaehtoiselle että asiakkaalle jo ennen vapaaehtoistoiminnan käynnistymistä.

Tulostettava tuntikortti, jolla voidaan seurata vapaaehtoisten tekemän toiminnan määrää.

Vapaaehtoisrekisterin tarkoitus on pitää vapaaehtoisten ja näitä tarvitsevien tiedot selvillä. Tietojen ajantasainen kirjaus auttaa vapaaehtoistoiminnan pitkäjänteisessä organisoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Lisäksi toiminnan kirjaus auttaa hahmottamaan kuinka paljon vapaaehtoistoiminnalla tehdään hyvää ja minkälaiselle toiminnalle on tarve. 

Vapaaehtoisrekisterin mallipohja näyttää miten vapaaehtoisrekisteri toimii käytännössä. Jos excelpohjaisen rekisterin käyttäminen on uutta, niin mallipohjalla voi myös huoletta harjoitella ja kokeilla toimintoja.