Keski-Suomen digitukijoiden verkoston ylläpitäjäksi on vaihtunut DIGIBUUSTI -hanke

Digitukijat

Digitukijat ovat vapaaehtoisia vertaisohjaajia, jotka auttavat ikäihmisiä arjen digiasioissa. Digitukijoilla on  tietokoneen ja älylaitteiden perusasiat hallussa ja he osaavat toimia Internetissä. 

Digitukijan ei tarvitse kuitenkaan tietää kaikkea digiin liittyvää tai olla opettamisen asiantuntija. Digiasioissa pärjäämiseen tarvittavat perustaidot riittävät. Taito opastaa rauhallisesti ja toimia ikääntyneen tukena digin äärellä kantaakin toiminnassa pitkälle. 

"Me kaikki tarvitsemme digitukea jossain vaiheessa elämäämme ja monille digituki on tavalla tai toisella mukana arjessa päivittäin. Digitaidot ja digituen kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, ja näihin liittyvät teemat ovat tällä hetkellä ehkä ajankohtaisempia kuin koskaan aiemmin. Nykyään voidaan ajatella, että digitaidot ovat kansalaistaito ihan samalla tavalla kuin luku- ja kirjoitustaitokin. Hyvät digitaidot edistävät tasa-arvoa ja osallisuutta ja lisäävät ihmisten hyvinvointia."

- Digivireä Keski-Suomi hanke (1.1.2021-31.12.2022)

Digitukijoiden verkosto

Historia

Keski-Suomen digitukijoiden verkostoon kuuluvat  digitukijat ovat nimensä mukaisesti kaikille keskisuomalaisille digitukijoille tarkoitettu verkosto. Verkosto on saanut alkunsa jo ennen Digivireä -hanketta ja periytynyt eteenpäin Keski-Suomen liiton koordinoimalta Keski-Suomen Digitukihankkeelta. Verkostoon kuuluukin monelaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet digitaalisaatioista, haluavat oppia uutta digistä tai opettaa muita sen pariin. 

Digivireä Keski-Suomi -hankkeessa valmennettiin ja tuettiin maakunnassa toimivia vapaaehtoisia digivertaisia, kehitettiin digitukijoiden verkostoa ja järjestettiin digitaitoihin ja sähköisiin palveluihin liittyviä tietoiskuja ja infotilaisuuksia.

Digivireä Keski-Suomi -hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta ja sitä toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys yhteistyössä eri paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2021-31.12.2022. 

Digivireä -hankkeen päätyttyä Hykari -hanke jatkoi verkoston ylläpitoa 1.1.2023 - 18.4.2024 Yhteistä Digivireällä ja Hykarilla olivat toimiminen laajasti Keski-Suomen alueella sekä toiminnan luonne vapaaehtoisuuteen liittyen. Hykari jatkoi Digivireän viitoittamalla tiellä ja järjesti verkostolle säännöllisiä verkostokahveja ja lähetti uutiskirjettä ajankohtaisista digiasioista. Hykari -hanke lupasi hallinnoida verkostoa, kunnes uusi digikoti löytyy tai Hykarin hankeaika päättyy.

Digitukijoiden verkoston ylläpito vaihtuu Digibuusti! -projektille

Jamk sai uuden digituen hankkeen rahoituksen 2024, joten nyt verkoston on aika jälleen "palata digikotiinsa". Jatkossa Keski-Suomen digitukijoiden hallinnoinnista vastaa Jamkin Digibuusti – peli-iloa ja digitaitoja Keski-Suomessa-hanke. Digibuusti jatkaa vanhaan malliin uutiskirjeen lähetystä ja järjestää säännöllisiä verkostokahveja digitukijoille. Digibuusti pystyy tarjoamaan verkostolle myös kattavammin tukea digiasioissa, että verkoston osaamisen tukemisessa.

Uutiskirje

  • Lähetetään joka toinen kuukausi 
  • Uutiskirje sisältää ajankohtaisia tietoa tilaisuuksista digitukijoille/digiasioista kiinnostuneille sekä yleistä asiaa digiperustaidoista

Verkostokahvit Teams-alustalla

  • Järjestetään joka toinen kuukausi lukuun ottamatta kesäkuukausia
  • Toimii vertaistuen alustana ympäri Keski-Suomea oleville digitukijoille
  • Mahdollistaa digiin liittyvää keskustelua ja jutustelua eri teemoista

Jos haluat osallistua verkostokahveille tai alkaa tilata uutiskirjettä, niin ota yhteyttä Jamkin Digibuusti hankkeen projektipäällikköön:

Susanna Nurmeksela

etunimi.sukunimi@jamk.fi 


Lisätietoa löytyy Digibuustin sivuilta: https://www.jamk.fi/fi/projekti/digibuusti 


Mistä digitukitoimintaa löytyy?

Digitukijat toimivat Keski-Suomen alueella itsenäisesti. Yleensä digitukijat antat ohjausta digilaitteista ja digiasioista paikallisissa kirjastoissa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten annettava digiopastuksen määrä hieman elää koko ajan.

Voit kysyä tietoa digiopastuksesta ensisijaisesti kirjastostasi.

Ainakin näiltä paikkakunnilta on toiminut koulutettuja digitukijoita: Kyyjärvi, Muurame, Saarijärvi, Viitasaari, Jämsä, Laukaa, Kannonkoski, Karstula, Korpilahti, Joutsa, Kinnula ja Konnevesi. 

Jyväskylän digitutorit päivystävät kirjastoilla. Lisätietoa https://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/opi-ja-osallistu/digitaidot#Geronet 

Digiluotsitoiminnasta Jyväskylässä saat lisätietoa Vaparin sivuilta  https://www.jyvaskyla.fi/harrastukset-ja-hyvinvointi/vapaaehtoistoiminta-vapari/tietoa-vaparista