Hykari = Hyvinvointikaveri iäkkäille

Hyvinvointikavereilla hyvään arkeen!

MITÄ TEEMME

HYKARITOIMINTAMALLI 

Keräämme paikalliset toimijat yhteen

Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltaiseen organisointiin tarvitaan kaikkien apua. Paikalliset toimijat tietävät mitä tarvitaan ja missä vapaaehtoisten apu on eniten tarpeen. Yhteistyössä on voimaa!

Vapaaehtoiset

Hykarit eli hyvinvointikaverit iäkkäille ovat hankkeen kulmakivi. Hykarit voivat toimia esim. ulkoilukavereina, juttukavereina, kirjekavereina, tapahtumakavereina jne. Hykarien toiminta riippuu paikallisesta tarpeesta ja heidän omista mielenkiinnon kohteistaan. 

Koulutus

Vapaaehtoisille tärkeintä on halu auttaa. Me annamme heille työkaluksi kattavan koulutuksen, jossa opitaan vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet sekä autetaan löytämään kullekin vapaaehtoiselle sopiva ja mieluinen tehtävä ikäihmisen apuna. 

Tukiverkosto

Hykari -hanke tukee toimijoita luomalla käyttöön Hykarioppaan, mihin on kerätty hyviä  toimintamalleja autettavien tavoittamiseen ja hykarien koordinointiin. Lisäksi hanke kulkee toimijoiden apuna ja tukena koko hankkeen ajan. Vapaaehtoisille hanke luo vertaistukiverkoston ja pitää huolen, että he saavat toimintaan riittävän koulutuksen ja tuen. 


Hykari -hanke levittää hyvää

Me haluamme hankkeessa luoda hyvinvointia ympäri Keski-Suomea, kouluttamalla vapaaehtoisia ikäihmisten avuksi tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden  kanssa. Lähde mukaan levittämään hyvää mieltä ja vaikuttamaan paikallisyhteisöösi!


Seuraa hankkeen etenemistä

Hanke aloitti toimintansa helmikuussa 2022.  Alla voit seurata etenemistämme!

18/18

KUNTAA

Hankkeen tavoitteena on järjestää Hykaritoimintaa kahdeksassatoista Keski-Suomen kunnassa. Olemme päässeet nyt ensimmäiseen välietappiin vierailemalla kaikilla paikkakunnilla ja aloittaneet niissä keskustelut toiminnan eteenpäin viemiseksi. 

67

KOULUTUSTUNTIA

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa mahdollisimman paljon vapaaehtoisia ja toimijoita tuottamaan hyvää! 

68

VAPAAEHTOISTA

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa mahdollisimman monta vapaaehtoista eri puolilla Keski-Suomea.

14

HYKARI-PAREJA MUODOSTETTU

Hankkeen aikana muodostetut hyvinvointikaveriparit vapaaehtoisten ja ikäihmisten kesken.

158

IKÄIHMISIÄ TAVOITETTU

Tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitetut ikäihmiset.

Mitä hankkeessa tapahtuu

Ajankohtaista

Kevään aikana olemme tarjonneet ikääntyneiden parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan liittyvää koulutusta niin uusille vapaaehtoisille kuin jo toiminnassa mukana olevillekin.ETKÖ LÖYTÄNYT KOULUTUSTA PAIKKAKUNNALTASI?

VOIT ILMOITTAUTUA ENNAKKOON MUKAAN