Hykari = Hyvinvointikaveri iäkkäille

Hyvinvointikavereilla hyvään arkeen!

MITÄ TEEMME

HYKARITOIMINTAMALLI 

Keräämme paikalliset toimijat yhteen

Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltaiseen organisointiin tarvitaan kaikkien apua. Paikalliset toimijat tietävät mitä tarvitaan ja missä vapaaehtoisten apu on eniten tarpeen. Yhteistyössä on voimaa!

Vapaaehtoiset

Hykarit eli hyvinvointikaverit iäkkäille ovat hankkeen kulmakivi. Hykarit voivat toimia esim. ulkoilukavereina, juttukavereita, kirjekavereita, tapahtumakavereina jne. Hykarien toiminta riippuu paikallisesta tarpeesta ja heidän omista mielenkiinnon kohteistaan. 

Koulutus

Vapaaehtoisille tärkeintä on halu auttaa. Me annamme heille työkaluksi kattavan koulutuksen, jossa opitaan vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet sekä autetaan löytämään kullekin vapaaehtoiselle sopiva ja mieluinen tehtävä ikäihmisen apuna. 

Tukiverkosto

Hykari -hanke tukee toimijoita luomalla käyttöön Hykarioppaan, mihin on kerätty hyviä  toimintamalleja autettavien tavoittamiseen ja hykarien koordinointiin. Lisäksi hanke kulkee toimijoiden apuna ja tukena koko hankkeen ajan. Vapaaehtoisille hanke luo vertaistukiverkoston ja pitää huolen, että he saavat toimintaan riittävän koulutuksen ja tuen. 


Hykari -hanke levittää hyvää

Me haluamme hankkeessa luoda hyvinvointia ympäri Keski-Suomea, kouluttamalla vapaaehtoisia ikäihmisten avuksi tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden  kanssa. Lähde mukaan levittämään hyvää mieltä ja vaikuttamaan paikallisyhteisöösi!


Seuraa hankkeen etenemistä

Hanke aloitti toimintansa helmikuussa 2022. Ensimmäisenä vuonna aikaa käytetään hykaritoimintamallin hiomiseen timantiksi. Tavoite on myös päästä tänä vuonna aloittelemaan hykaritoimintaa paikkakunnilla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (kunnat, srk, yhdistykset, eläkeläisjärjestöt, palvelutalot jne). Alla voit seurata etenemistämme!


15/18

KUNTAA

Hankkeen tavoitteena on järjestää Hykaritoimintaa kahdeksassatoista Keski-Suomen kunnassa. Tällä hetkellä olemme vierailleet viidessätoista kunnassa ja aloittaneet keskustelut toiminnan eteen viemiseksi. 

0

KOULUTUS TUNTIA

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa mahdollisimman paljon vapaaehtoisia ja toimijoita tuottamaan hyvää!

0

VAPAAEHTOISTA

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa mahdollisimman monta vapaaehtoista eri puolilla Keski-Suomea.

0

IKÄIHMISIÄ TAVOITETTU 

Hankkeen tarkoituksena on saada tavoitettua mahdollisimman monta ikäihmistä.

Mitä hankkeessa tapahtuu

Ajankohtaista

Vapaaehtoistoiminnan kentällä on käynnissä suuria muutoksia. Hyvinvointialueet tulevat voimaan vuonna 2023. Jatkossakin kuntien tehtävänä on järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta. Sosiaali- ja terveyspalvelut, kotihoito ja asumispalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden tehtäväksi. Tilanne on aivan uusi, kun tutut organisaatiorakenteet...

Konnevesi

05.07.2022

Lähde mukaan kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa! Ilmoittautuminen on alkanut.

Pihtiputaalla järjestetään vapaaehtoistoiminnan peruskurssiETKÖ LÖYTÄNYT KOULUTUSTA PAIKKAKUNNALTASI?

VOIT ILMOTTAUTUA ENNAKKOON MUKAAN